»Waar liefde is, daar is God.«
Gebedshoek

Aartsengel Michaël

...