»Waar liefde is, daar is God.«
Gebedshoek

Advent

Een drukke tijd. Tijd van herinnering. Verlangen naar een betere wereld. Wachten op de geboorte van Jezus. Redder van de wereld. Vleesgeworden God. Hem ontmoeten. In de verzen van de Bijbel, in stilte, in het ontmoeten van andere mensen. Klein licht.

Een gezegende adventstijd voor u allen!